Funkcjonowanie na rynku kredytowym to coraz częściej domena standardowego gospodarstwa domowego, nie tylko bardzo dużych właścicieli działalności gospodarczych. Większość kredytobiorców zwraca uwagę na koszt zobowiązania. Czy warto jednak badać tylko koszty kredytu gotówkowego, a może poznać inne warunki przy podpisywaniu umowy? W artykule zobaczysz na jakich zasadach kształtują się koszty kredytów gotówkowych i znacznie lepiej zoptymalizujesz spłatę zobowiązania krótko lub długoterminowego.

Kredyt gotówkowy – niezależnie aspekty kształtowania oferty

Na wiele elementów banki detaliczne oraz parabanki nie mają wpływu, jeżeli chodzi o kształtowanie oferty kredytów gotówkowych. Do jakich czynników niezależnych instytucje finansowe muszą się dopasować, aby uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych i nie tylko? Przede wszystkim banki detaliczne (standardowe) odpowiadają przed Narodowym Bankiem Polski (ogólnie bankiem centralnym). NBP kształtuje stopy procentowe (niskie lub wysokie), które rzeczywiście wpływają na poziom spłaty zobowiązania. Niskie stopy procentowe to najczęściej tanie kredyty gotówkowe. Wysokie stopy procentowe to natomiast odwrotna zależność.

Zależności prawne dotyczące kształtowania oferty kredytów gotówkowych

Banki detaliczne muszą przestrzegać również Prawa Bankowego, szczególnie zapisów o analizie kredytobiorcy. Jeżeli kredytobiorca posiada negatywną zdolność kredytową, wtedy nie otrzyma po prostu wypłaty pieniędzy. Ten rynek przejęły oczywiście w pewnym stopniu instytucje pozabankowe, jednak również one przestrzegają zasad ustawy o kredycie konsumenckim. Prawo Bankowe oraz ustawa o kredycie konsumenckim to w pewnym sensie powiązane akty prawne.

Analiza konkurencji

Oczywiście banków detalicznych jest w Polsce sporo, a zmowy cenowe są karane. Z tego powodu oferta kredytów gotówkowych musi kształtować się w obrębie standardowej analizy konkurencji. Zawyżanie stawek i złe praktyki na rynku kredytowym to bardzo szybka droga do utraty zaufania klientów. Z bankami detalicznymi rywalizują przede wszystkim parabanki, a coraz częściej także panele pożyczek społecznościowych i pożyczki udzielane w przestrzeni cywilnej.

Niższe koszty kredytu gotówkowego – kilka podstawowych informacji

Jak widzisz niektóre elementy w świecie udzielania kredytów gotówkowych charakteryzują się stałością. Ani bank, ani klient biorą to, co widzą. A na jakie czynniki masz wpływ, jeżeli chodzi o optymalizację kosztów pożyczki krótkoterminowej? Przede wszystkim duże znaczenie ma wybór instytucji, z którą zamierzasz nawiązać współpracę. Banki detaliczne to najbardziej restrykcyjny obszar, parabanki obsługują bardziej ryzykownych klientów, ale wymagają w zamian większego oprocentowania (rosnące koszty). Masz jeszcze do dyspozycji rynek pożyczek społecznościowych, stosunkowo młody w Polsce, jednak znany w środowisku międzynarodowym (możliwie najniższe koszty, jednak pojawia się wymóg udokumentowania wszystkich dochodów i innych zależności, o które proszą inwestorzy indywidualni). Tani kredyt gotówkowy zależy też od twojej zdolności i historii kredytowej. Przy dużych dochodach, stabilnej sytuacji cywilnej, np. małżeństwo (dywersyfikacja ryzyka), wkładzie własnym masz większe szanse na podpisanie optymalnej umowy.

Co jeszcze?

Dobrze jest zaciągać kredyty gotówkowe z poziomu panelu multimedialnego rachunku osobistego. Wtedy formalności ograniczasz do absolutnego minimum. Teraz widzisz, że konkurencyjność kredytu gotówkowego zależy od naprawdę wielu czynników, niekoniecznie zależnych od ciebie i od pożyczkodawcy.