undefined

Nim podejmie się decyzje o kredycie gotówkowym i wybierze ofertę dopasowaną do potrzeb warto przygotować się wcześniej i zapoznać z cała procedurą udzielania kredytu. Wiedza ta pozwoli uniknąć niemiłych niespodzianek i przygotować się na wszelkie ewentualności i wymogi ze strony pracowników banku. Odpowiednie przygodnie znacząco przyspieszy okres oczekiwania na decyzje i moment, gdy kredyt gotówkowy znajdzie się na koncie zainteresowanej osoby. I choć procedury mogą się od siebie różnić w zależności od polityki banku, to są pewne stałe elementy i oczekiwania, które są podstawą do udzielenia kredytu.

Kredyt na dowód osobisty – minimum formalności

Dowód osobisty jest do podstawowy dokument, bez którego otrzymanie kredytu gotówkowego nie jest możliwe. Jest on wymagany przy podpisaniu wszelkich umów bankowych. Zdarza się, że niektóre banki wymagają w celu potwierdzenia tożsamości klienta jeszcze drugiego dokumentu, którym może być paszport czy prawo jazdy. W przypadku, gdy o kredyt ubiegają się obcokrajowcy banki wymagają przedstawienia ważnego paszportu oraz aktualnej karty pobytu - w przypadku ich braku lub stwierdzenia pewnych nieprawidłowości przyznanie kredytu jest niemożliwe.

Bardzo wiele banków ma w swojej ofercie również produkt jakim jest kredyt na dowód. Do jego otrzymania wystarczy tylko i wyłącznie dokument tożsamości. Otrzymanie takiego kredytu gotówkowego oznacza minimum formalności i zazwyczaj udzielany jest klientom trwale związanym z bankiem. W innym wypadku udzielane kwoty kredytu na odwód są bardzo niskie. Taka forma kredytu dostępna jest także przez Internet, co sprawia, że jego otrzymanie jest jeszcze bardziej łatwiejsze.

Duże znaczenie ma historia kredytowa

Każdy klient, który stara się o kredyt w banku musi mieć świadomość, że bank przed podjęciem decyzji sprawdzi jego historie zadłużenia w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Instytucja jaką jest BIK ta gromadzi wszystkie informacje na temat problemów ze spłatą poprzednich zobowiązań, jak również wiadomości pozytywne, którymi są wszelkie zobowiązania finansowe spłacane w terminie. Ta pozytywna weryfikacja jest szczególnie przydatna w momencie, gdy klient zamierza się ubiegać o większą gotówkę lub np., kredyt hipoteczny na zakup mieszkania czy domu. Nowoczesna technologia sprawia, że bank ma dostęp do tej historii online i potrzebne informacje uzyska w kilka minut od złożenia wniosku.

Czy zaświadczenie o dochodach jest potrzebne?

Obecnie, ze względu na wiele możliwości jakie daje Internet wiele banków decyzje się na udzielanie kredytów tylko wyłącznie na oświadczenie o uzyskiwanych dochodach. Wraz z oświadczeniem klient podpisuje zgodę na weryfikację podanych danych u swojego pracodawcy. Na takie ułatwienie również przede wszystkim mogą liczyć stali klienci banku lub osoby, które wnioskują o niewielkie kwoty kredytu. W innym wypadku bank żąda przedstawienia potwierdzenia stałego zatrudnienia oraz średnich miesięcznych zarobków na odpowiednim druku.