Oferta kredytów gotówkowych jest bardzo rozbudowana. Kredyty krótkoterminowe odnajdziesz w bankach detalicznych, w prywatnych firmach pożyczkowych, na portalach pożyczek społecznościowych, u inwestorów instytucjonalnych. Umowa pożyczki jest powszechna. Możesz podpisywać podobne zobowiązania właściwie z każdym podmiotem. Jakimi zasadami jednak kierować się przy zaciąganiu kredytów gotówkowych, aby prawidłowo zabezpieczyć interesy gospodarstwa domowego?

Najważniejsze zasady przy zaciąganiu pożyczek gotówkowych

Pierwsza zasada dotyczy właściwego porównywania kredytów gotówkowych na szerokim rynku. Nie możesz zatrzymywać się tylko na ofercie banków detalicznych. To zbyt duże ograniczenie. W parabankach najczęściej masz do czynienia z większą elastycznością obsługi klienta, a także z indywidualnym rozpatrywaniem problemów ze zdolnością kredytową. Najszybciej i bardzo bezpiecznie porównasz kredyty gotówkowe na bazie wskaźnika rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO). To wskaźnik widoczny w ustawie o kredycie konsumenckim. Następna zasada dotyczy zabezpieczenia własnych interesów i warunków podpisania umowy kredytowej. Trzeba ocenić wiarygodność parabanku lub innego pożyczkodawcy. Najszybciej zrobisz to za pośrednictwem strony Komisji Nadzoru Finansowego i tzw. listy ostrzeżeń. Nie wszystkie podmioty na rynku kredytowym podlegają odgórnym regulacjom. Parabanki funkcjonują zupełnie inaczej niż banki detaliczne. Udzielają tylko pożyczek, a nie pobierają depozytów, a przez to kontrola jest zdecydowanie ograniczona. W każdej umowie kredytowej warto rozpoznać koszty podstawowe, czyli odsetki nominalne, a także koszty pozaodsetkowe na czele z prowizjami, opłatami manipulacyjnymi, czy ubezpieczeniami i wydatkami na potwierdzenie zabezpieczenia kredytu. Przed zaciągnięciem kredytu gotówkowego przeanalizuj uczciwie własną zdolność do spłaty zobowiązania w konkretnym terminie. Warto dopasować ratę miesięczną w wysokości, która umożliwi normalne funkcjonowanie gospodarstwa domowego. Przy obniżaniu raty miesięcznej kredytu wydłużasz naturalnie umowę, przez co narażasz się na nieco większe oprocentowanie całkowite.

W razie problemów ze spłatą masz kilka dróg wyjścia

W razie problemów ze spłatą kredytu masz do dyspozycji kilka ciekawych narzędzi. To głównie wakacje kredytowe, aneks do obowiązującej umowy, ostatecznie ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dzięki wskazanym w artykule zasadom zaciągania kredytu gotówkowego unikniesz jednak podobnych kłopotów formalnych i ekonomicznych.