Jak sfinansować remont mieszkania?

Gromadzenie oszczędności, we własnym zakresie, może być często niezwykle utrudnione. Z drugiej strony, większe inwestycje, wymagają posiadania bardzo dużej ilości środków pieniężnych, których dana osoba może nie mieć. W związku z tym, warto przeanalizować dostępne alternatywne formy kredytowania, które pozwolą na uzyskanie takiej kwoty. Przede wszystkim, warto zwrócić uwagę na kredyt gotówkowy. Takie kredyty są niezwykle pewnym rozwiązaniem, ponieważ udzielane są przez solidne placówki. Zasady udzielania kredytu są dość proste. Dana osoba, otrzymuje określoną ilość środków pieniężnych od banku, na swój rachunek bankowy. W zamian za to, spłaca ona zobowiązanie w stosunku miesięcznym, w postaci raty kredytu. Istnieją dwa rodzaje rat, jest to rata kapitałowa i rata odsetkowa. Jak sama nazwa brzmi, w przypadku pierwszej raty, spłacana jest kwota pożyczonego kapitału, a w przypadku drugiej, spłacane są odsetki. Może również istnieć swoista hybryda powyższych rat, w postaci raty kapitałowo-odsetkowej. Warto również mieć na uwadze, że bank może naliczać sobie różnego rodzaju prowizje. Będą to koszty kredytu, które finansować mają działania banku, z tytułu jego udzielenia. Zawierając umowę kredytową, warto sprawdzić, czy bank nie przewidział prowizji od wcześniejszej raty zobowiązania. Może być to, bowiem bardzo niekorzystne postanowienie dla osoby, która planuje taki zabieg.

Kredyt gotówkowy, może uzyskać każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to po prostu, że dana osoba jest pełnoletnia i nie jest ubezwłasnowolniona. Dodatkowo, musi ona uzyskiwać pewne dochody z tytułów, które będą akceptowane przez bank. Należy mieć to na uwadze i zawsze o tym pamiętać. Osoba, która nie osiąga przychodów w stosunku miesięcznym, nie będzie mogła uzyskać tego rodzaju finansowania. Nie powinno być to dla nikogo zaskoczeniem. Bank musi mieć bowiem pewność, że dana osoba, będzie w stanie należycie spłacać swoje zobowiązanie. Dodatkowo, taki kredyt mogą uzyskać wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa lub firmy, które prowadzą określoną działalność gospodarczą. Również w tym przypadku należy dowieść, że firma posiada odpowiednie środki, które uzasadniać będą zaciągniecie zobowiązania. W celu uzyskania takiego kredytu, należy zwrócić się do odpowiedniego banku, z zapytaniem kredytowym. Przy czym, nie warto ograniczać się tylko do jednego banku. Złożenie wniosku do kilku placówek sprawi, że dana osoba będzie miała większy wybór.

Coraz mocniejsza pozycja banków centralnych

Gospodarka bazująca na totalnym zadłużeniu społeczeństwa to fakt. Dług steruje podstawowymi funkcjami życiowymi, a w warunkach zamknięcia gospodarczego daje jedyną możliwość utrzymania. Banki centralne od lat, właściwie osiemdziesiątych zdobywają coraz mocniejszą pozycję, jeżeli chodzi o kreację pustego pieniądza, długu publicznego, długu narodowego w praktyce niemożliwego do spłaty. Jakie konsekwencje dla sektora kredytów gotówkowych, banków detalicznych mogą przynieść działania banków centralnych notowane nie tylko w kryzysie aktualnym, ale również we wcześniejszych latach?

Jak działa bank centralny w obliczu dużego kryzysu? Ultra niskie stopy procentowe

Bank centralny wprowadza na rynek różne rodzaje pieniądza, w tym pieniądz o wartości zero najtańszy dla korporacji, a prowadzący jednocześnie do ubożenia społeczeństwa. Dlaczego? Bank centralny naturalnie wygrywa z inflacją, bo wprowadza pierwszy pieniądz na rynek, dzięki temu skupuje aktywa, chociażby spółek zbyt dużych by upaść. Takie pojęcie narodziło się w latach 2007-2009, a dzisiaj wraca z mocnym akcentem w zamkniętych gospodarkach (skala międzynarodowa). Dodruk pieniądza zwiększył się w sposób drastyczny, niekorzystny dla społeczeństwa, jednak w pewnym stopniu z zaletami dla kredytobiorców obsługujących kredyty gotówkowe. Dlaczego? Można powiedzieć, że kończy się era oszczędzania, a zaczyna era możliwie najszybszego kredytowania potrzeb. Tam, gdzie pieniądz staje się coraz słabszy, tańszy opłaca się możliwie najszybciej kredytować potrzeby i spłacać zadłużenie nowym zadłużeniem, bez żadnych sentymentów.

Życie na kredyt nową inwestycją

Takie działania pokazuje jasno struktura funkcjonowania rynku pracownika w Stanach Zjednoczonych, ale też coraz bardziej w Polsce, gdzie wiele osób uzależnia się całkowicie od umów cywilnoprawnych, w których nie występuje żadna ochrona, urlop, ani lojalność pracodawcy w stosunku do zatrudnionych. Banki centralne zastępują już stopniowo cały sektor bankowości detalicznej. Otrzymują nowe przywileje w kreacji pieniądza i w skupie aktywów. Paradoksalnie przez takie działania rosną giełdy, wybrane aktywa spółek mało konkurencyjnych, o niskiej produkcyjności, jednak po prostu dużych, z pewną historią, powiązaniami politycznymi. Pompowanie pieniędzy niszczy również rynek obligacji, co widać wyraźnie we wszystkich statystykach. Jedyne obligacje, które jeszcze wypłacają jakiekolwiek zyski to obligacje amerykańskie, ale do czasu. Nawet obligacje niemieckie notują ujemny wynik, więc zupełnie nie zabezpieczają inwestorów przed inflacją. Robi to już czysty, łatwo dostępny kredyt gotówkowy.

Niskie stopy procentowe to już standard rynkowy, także w dłuższym horyzoncie

Utrzymywanie bardzo niskich stóp procentowych to polityka pewna przez kolejne lata, co zostało tez potwierdzone w Polsce na ostatnim zebraniu Rady Polityki Pieniężnej. Ze stanu na lipiec 2020 wiadomo, że stóp procentowych RPP nie podniesie przynajmniej do 2022 roku, a prawdopodobnie znacznie dłużej. Gospodarki po ostatnim kryzysie wracały do normy przez 3 (Niemcy) do 10 lat (Hiszpania, Włochy). Grecja dalej nie wróciła do stanu sprzed 2007 roku. Z aktualnego kryzysu gospodarczego gospodarki nie wyjdą prawdopodobnie przez kolejną dekadę, niezależnie od podejmowanych działań ratunkowych. Czy uważasz, ze utrzymywanie ultra niskich stóp procentowych, a także zadłużenie krótkoterminowe, konsumpcyjne to dobre rozwiązania na czas kryzysu gospodarczego, w którym obrywa się zarówno stronie podażowej, jak i popytowej?

Lokata negocjowana – czy warto skorzystać?

Lokaty kojarzą się Klientom banków zwykle ze słabo oprocentowanymi, choć bezpiecznymi inwestycjami. Nic w tym dziwnego! Co prawda na ich niską rentowność wpływają przede wszystkim niskie stopy procentowe, ale za to są to produkty zabezpieczone bankowym kapitałem. Wyjątkiem dla tego ogólnego trendu są lokaty negocjowane. Co ciekawe, coraz więcej banków wprowadza je do swego portfelu inwestycyjnego.

Im więcej, tym lepiej!

Standardowo lokaty negocjowane "zaczynają się" już od 100 tysięcy złotych. Oczywiście próg ten może być wyższy lub niższy, w zależności od polityki wybranej jednostki. Niemniej najczęściej to właśnie od tej kwoty można ustalać parametry lokaty na własną rękę. Naturalnie pojęcie "na własną rękę" jest tu dość mocno przesadzone. Lokatę negocjowaną zawiązuje się przy wsparciu doradcy, z którym – jak sama nazwa wskazuje – negocjuje się jej warunki. Bądźmy szczerzy – wysokość rocznego oprocentowania nie będzie zbyt rewelacyjna w przypadku kwot równych, bądź jedynie nieco wyższych od 100 tysięcy złotych. Niemniej nie jest to jedyny czynnik, na który Klient wybierający taką lokatę ma wpływ.

Czas lokaty? Określ go sam!

Zaletą lokat negocjowanych jest możliwość zaproponowania optymalnego okresu zdeponowania pieniędzy. Oczywiście krok ten podjęty zostanie według określonych przez doradcę widełek. Najczęściej czas trwania takiego depozytu nie może być dłuższy niż 2 lata, aczkolwiek zależy to przede wszystkim od banku i sumy wpłacanych pieniędzy. Naturalnie nie wszystkie parametry takiego wkładu można definiować (w miarę) samodzielnie. Przykładowo to bank zdecyduje, jak częste okresy kapitalizacji będą nam przysługiwać. Niemniej posiadanie dużego wkładu zawsze generuje możliwość uzyskania określonych i uprzywilejowanych warunków, których trudno szukać przy mniejszych i najczęściej krótkoterminowych depozytach.

Nie zostawaj w domu...

Oczywistym jest, że lokat negocjowanych nie można założyć przez Internet lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Uzyskanie uprzywilejowanych warunków możliwe jest tylko w wyniku bezpośredniej rozmowy z doradcą bankowym. Panujące wszędzie zamieszanie z powodu pandemii koronawirusa trwa zbyt krótko, by banki zmieniły swoją politykę w kwestii lokat negocjowanych. Przy okazji warto zaznaczyć, że taka lokata nie podlega automatycznemu przedłużeniu. Chcąc zawiązać nowy depozyt, należy ponownie odwiedzić stacjonarną siedzibę banku i uzyskać w ten sposób lokatę na zupełnie nowych warunkach (dostosowanych do aktualnej sytuacji rynkowej i finansowej).

Zerwanie lokaty i co dalej?

W przypadku większości lokat negocjowanych zerwanie wkładu nie wiąże się z tak dużymi stratami finansowymi, jak w lokatach terminowych. Co więcej – niektóre banki wprowadzają regulację, w ramach których istnieje możliwość zachowania połowy należnych nam odsetek, naturalnie za okres w którym ów depozyt był przechowywany. W ten sposób chcą one zachęcić niektórych Klientów (zwłaszcza tych o mniej stabilnej sytuacji finansowej) do częstszego wpłacania tak potrzebnych depozytów finansowych. Zresztą zabezpieczenie tak dużej sumy pieniędzy nie zawsze jest możliwe z punktu widzenia domowego budżetu.

Podsumowując, lokaty negocjowane to bardzo ciekawy rodzaj wkładu finansowego, w którym dużo zależy (jak zawsze) od pieniędzy, ale też od umiejętności negocjacyjnych obydwu stron. Dlatego Klient, który chciałby taką lokatę założyć, powinien dokładnie zorientować się co do parametrów produktów finansowych prezentowanych przez różne podmioty finansowe. Tylko w ten sposób może on wybrać taką ofertę, która będzie jak najlepiej odpowiadała jego potrzebom.

Kredyty gotówkowe - jak zaciągnąć?

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że życie obfituje w liczne niespodzianki. Niestety, bywa tak, że owe niespodzianki nie są dla nas przesadnie sprzyjające. Bardzo często wiążą się one z niespodziewanymi wydatkami lub z nagromadzeniem różnych wydatków i - niestety - nie zawsze jesteśmy w stanie takowym w pełni sprostać. Bywa tak, że musimy w jednym momencie wyłożyć pieniądze na takie kwestie, jak chociażby zakup pilnych leków, opłacenie rehabilitacji, wyremontowanie przeciekającej łazienki czy nawet opłacenie od dawna wymarzonej wycieczki naszego dziecka na zagraniczny obóz. Niekiedy bardzo trudno nam zgromadzić wszelkie konieczne pieniądze, a przecież bardzo trudno zrezygnować z jakiegokolwiek pilnego wydatku. Na szczęście żyjemy w czasach, w których rynek usług bankowych stale się rozwija i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom licznych klientów. Banki, zarówno te nowe, jak i te, które od wielu lat mają ugruntowaną, pewną pozycję, oferują kredyty gotówkowe, które można obecnie zaciągnąć w praktycznie każdym celu i ogranicza nas w tej kwestii jedynie nasza kreatywność, wymagania ze strony banku oraz jego przychylność.

Warto wspomnieć o wymaganiach, jakie banki stawiają przed potencjalnymi kredytobiorcami. Niestety, bez spełnienia wszystkich będziemy musieli prawdopodobnie pożegnać się chociażby z marzeniami dotyczącymi kredytu gotówkowego. Przede wszystkim banki oczekują od swoich klientów, że będą posiadali pełną zdolność kredytową, którą możesz sprawdzić na NiskaRata.org. Czym jest owa zdolność kredytowa? Mowa tu o stałym źródle zarobku popartym umową o pracę czy zaświadczeniem od pracodawcy, którego udowodnienie pozwoli bankowi nam zaufać w kwestii tego, że na pewno będziemy w stanie regularnie i z należytą rzetelnością spłacać kolejne raty kredytu w terminie. Oczywiście istnieje pewna alternatywa dla osób, które zarabiają na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło - mowa tu o kredycie bez zaświadczenia o zarobkach - ale należy wiedzieć, że opcja ta, poza ograniczoną biurokracją i papierologią, niesie ze sobą także o wiele mniejsze kwoty, jakie bank może nam zaoferować. Kolejną znaczącą kwestią dotyczącą wymagań stawianych przez banki jest nasza historia kredytowa. Jeśli bank odkryje, że w przeszłości mieliśmy znaczące problemy ze spłatą należności, będziemy musieli pożegnać się z myślami o kredycie.

Kredyt konsolidacyjny jako korzystne połączenie.

Zgodnie z danymi Komisji Nadzoru Finansowego z drugiej połowy sierpnia 2017 roku dług spowodowany zawieraniem kredytów konsumpcyjnych oscylował w granicach 160 miliardów złotych. To rekordowy wynik jaki odnotowano w historii polskich finansów.

Masowe zaciąganie pożyczek i kredytów może sprawić, że z powodu przekredytowania statystyczny Kowalski straci rachubę i wyczucie finansowe a wtedy łatwo mu będzie paść ofiarą niewypłacalności. Jeśli czujemy potrzebę uporządkowania swoich finansów, weryfikacji dotychczasowych zobowiązań i zmniejszenia rat zadłużenia wówczas dobrym wyjściem okazuje się oferta kredytu konsolidacyjnego. Takie rozwiązanie dedykowane jest osobom którym zależy na uzyskaniu stabilizacji finansowej przy jednoczesnym zmniejszeniu wysokości raty. Kredyt konsolidacyjny to w wielu przypadkach jedyna droga do wprowadzenia do domowego budżetu systemu oszczędności i poprawy swej kondycji finansowej.

Kredyt konsolidacyjny jest celowym zobowiązaniem przeznaczonym na spłatę dotychczasowego zadłużenia. Istotne jest aby skrupulatnie przeanalizować piramidę swoich zobowiązań i podjąć decyzję, które zadłużenia regulować na obecnych warunkach a które złączyć w jedną ratę. Nie należy konsolidować wszystkiego rodzaju kredytów i pożyczek. Możemy wybrać tylko te, których spłata przysparza nam więcej problemów niż pozostałe. Bez wątpienia możemy łączyć ze sobą kredyty mieszkaniowe, samochodowe, gotówkowe, hipoteczne oraz limity kart kredytowych i debety na koncie rachunkowym.

W momencie gdy bank przyzna takowy kredyt wówczas następuje regulacja wysokości zobowiązań w określonych bankach i instytucjach kredytowych. Nie ma opcji, by to kredytobiorca dostając gotówkę do ręki mógł sam uregulować zobowiązania we wskazanych bankach. Bank łączy wszystkie zobowiązania w jedną korzystną ratę i tym sposobem klient spłaca zadłużenie wobec jednej instytucji. Wydłużenie okresu trwania umowy kredytowania sprawia, że jej rata może być o wiele złotych niższa od wielkości obecnego zadłużenia. Należy pamiętać, że dłuższy okres spłaty to jednak wyższy całkowity koszt kredytu, jednakże w obliczu utraty płynności finansowej przez osobę zadłużoną ten aspekt nie jest zbyt istotny.

Właściwa ocena zdolności kredytowej do kredytu hipotecznego

Algorytmy badania zdolności kredytowej wśród klientów bankowości detalicznej mylą się bardzo rzadko i stanowią podstawę do obsługi wniosków o kredyt hipoteczny. Jak właściwie podejść do oceny zdolności kredytowej i na co warto się przygotować?

Kwestia potwierdzenia dochodów

Potwierdzenie legalnego źródła dochodu to sprawa absolutnie obowiązkowa przy kredycie hipotecznym. Nielegalne zarobki, czy programy socjalne można wykluczyć. W kredycie hipotecznym bank nie traktuje tych punktów poważnie. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się przy kredytach gotówkowych, krótkoterminowych, gdzie niektóre banki dają plusy za środki z funduszy socjalnych. Nie tylko wysokość zarobków ma wpływ na pozytywną decyzję. Regularność wpływów na konto to jeden z istotniejszych punktów, a także forma podpisanej umowy. Artysta z umową o dzieło otrzymujący pieniądze dopiero po dwóch, trzech miesiącach nie jest tak dobrym kredytobiorcą, jak etatowiec z systematycznymi, comiesięcznymi przelewami na rachunek osobisty.

Co trudniej uwzględnić w umowie kredytowej?

Emerytura i renta oczywiście wchodzi w skład zdolności kredytowej. Banki niechętnie patrzą na klientów starszych, z problemami medycznymi, ponieważ to za duże ryzyko długoterminowej obsługi. Taka osoba uzyska finansowanie, ale na nieco innych warunkach, na pewno krótsze, z drogim ubezpieczeniem. System prowizyjny w pracy, chociaż często wartościowy w zależności od predyspozycji osobistych nie wygląda dobrze przy analizie zdolności kredytowej. Premii uznaniowych banki nie biorą również pod uwagę. Przy wątpliwościach dotyczących kredytobiorcy doradcy kredytowi decydują się na porównaniu zarobków obecnych z zeszłorocznymi, co pozwala na określenie pewnych widełek ryzyka. W przypadkach spornych banki biorą pod uwagę zawsze mniejszą kwotę dochodów. Przy umowie na zastępstwo też nie masz szans na pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego. Wyłączne oświadczenie o uzyskiwanych dochodach nie wystarczy. Wszystko trzeba obecnie udowodnić.

Najlepsze narzędzie do analizy zdolności kredytowej

Do właściwej oceny zdolności kredytowej przyda się na pewno konto w BIK, gdzie przejrzysz pełną historię spłat krótkich i długich zobowiązań. BIK określa na podstawie raporty kredytowego prawdopodobieństwo uzyskania wybranego kredytu, znacznie lepiej od przeciętnych kalkulatorów multimedialnych.

← Starsze wpisy